บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา

        ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช มีห้องประชุมและสัมมนาที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ใช้งานและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอย่างครบครัน ทุกห้องประชุมและสัมมนามีเครื่องปรับอากาศ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง เครื่องฉาย Projector, Visualizer, Computer Notebook, และ WiFi Internet ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการ อย่างเป็นกันเองและประทับใจ บริการงานประชุม อบรม สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์

        1. ห้องประชุมใหญ่ (ห้องศักดิเดชน์) จุประมาณ 300 คน ราคา 4,000 บาท/วัน
        2. ห้องประชุมขนาดกลาง (ห้องประชุมชั้นลอย) จุประมาณ 100 คน ราคา 2,200 บาท/วัน
        3. ห้องประชุมขนาดเล็ก (ห้องสัมมนา 7-8) จุประมาณ 60 คน ราคา 1,200 บาท/วัน
        4. ห้องสัมมนาย่อย (ห้องสัมมนา 1-6) จุประมาณ 30 คน ราคา 1,100 บาท/วัน

อัตราค่าบริการห้องประชุมและห้องสัมมนา

        1. ห้องประชุมใหญ่ (ห้องศักดิเดชน์) ขนาด 300 คน (จัดแบบมีเก้าอี้นั่งอย่างเดียว) หรือขนาด 160-200 คน (จัดแบบมีโต๊ะด้วย)

เวลาราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น4,000 บาท
3 ชั่วโมงแรก2,000 บาท
ชั่วโมงต่อไป500 บาท

        2. ห้องประชุมขนาดกลาง (ห้องประชุมชั้นลอย) ขนาด 100 คน (จัดแบบมีเก้าอี้นั่งอย่างเดียว) หรือขนาด 80 คน (จัดแบบมีโต๊ะด้วย)

เวลาราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น4,000 บาท
3 ชั่วโมงแรก2,000 บาท
ชั่วโมงต่อไป500 บาท

        3. ห้องประชุมขนาดเล็ก (ห้องสัมมนา 7-8) ขนาด 60 คน

เวลาราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น4,000 บาท
3 ชั่วโมงแรก2,000 บาท
ชั่วโมงต่อไป500 บาท

        4. ห้องสัมมนาย่อย (ห้องสัมมนา 1-6) ขนาด 30 คน

เวลาราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น4,000 บาท
3 ชั่วโมงแรก2,000 บาท
ชั่วโมงต่อไป500 บาท

หมายเหตุ : ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง Projector, Visualizer, Computer Notebook, และ WiFi Internet และในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ มีค่าบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลห้องประชุมและห้องสัมมนา