ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช

 ที่อยู่ : 169 หมู่ 3 ถ.นครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
 ตู้ ปณ. : ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
 อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th
 โทรศัพท์ : 0-7537-8680 ถึง 1
– หน่วยบริการแบบครบวงจร (OSS)     ต่อ 110
– งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป     ต่อ 104, 105
– งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น     ต่อ 106, 107
– งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา     ต่อ 109, 112
 โทรสาร : 0-7537-8686

การเดินทาง

ที่ทำการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ถนนสาย นครศรีฯ – ทุ่งสง ( ทางหลวงหมายเลข 403 ) ห่างจากแยกศาลามีชัยประมาณ 6 กิโลเมตร  ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับทางเข้าหมู่บ้านอุทยานทักษิณนคร (เยื้องกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ )

รถส่วนตัว
การเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ใช้เส้นทางถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกหัวถนน (แยกศาลามีชัย) เลี้ยวขวา ไปทางถนนสายนครศรีฯ – ทุ่งสง (ประมาณ 6 กิโลเมตรจากสี่แยกหัวถนน) ต้องไปกลับรถที่สี่แยกนาพรุ (จากแยกนาพรุมายังศูนย์ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ) ก่อนถึงที่ทำการศูนย์ฯ 500 เมตร จะมีป้ายบอก

รถโดยสารประจำทาง
– รถสองแถวรับจ้างประจำทาง สายนครศรีฯ – ม.รามฯ
( ห้างสหไทย – ตลาดหลังดาว – ตลาดยาว – แยกสุเหร่า – แยกตลาดแขก – ถ.ราชดำเนิน – แยกหัวถนน – มสธ. – ม.ราม )

– รถสองแถวรับจ้างประจำทาง สายนครศรีฯ – ทุ่งสง
( แยกหัวถนน – มสธ. – ร่อนพิบูลย์ – แยกสวนผัก – ทุ่งสง )

– รถมินิบัสรับจ้างประจำทาง สายนครศรีฯ – ทุ่งสง
( บขส. – ตลาดหัวอิฐ – วัดวังตะวันตก – ถ.ราชดำเนิน – แยกหัวถนน – มสธ. – ร่อนพิบูลย์ – แยกสวนผัก – ทุ่งสง )